SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 1, Page(s) 066-068    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01205
Malign Pilomatrikoma, İki Yeni Gözlem ve İlgili Literatürü Gözden Geçirme
Mohamed ALLAOUI1, Elie HUBERT2, Jean-Jacques MICHELS1
1Department of Biopathology, François Baclesse Cancer Center, CAEN, FRANCE
2Department of Pathology, Louis Pasteur Hospital, CHERBOURG, FRANCE
KEY WORDS : Pilomatriksoma, Kıl follikülü , Deri eklentileri ve uzantıları tümörleri

Malign pilomatrikoma ya da pilomatrikal karsinom, nadir görülen bir malign kıl follikül neoplazmıdır. Bu tümör, artmış nüks eğilimi olan lokal agresif bir tümördür ancak metastaz potansiyeli düşüktür. Tümörün infiltratif yapı, mumifiye ve nekrotik hücre komponenti, atipik mitozlar, perinöral veya vasküler invazyon temelinde gerçekleşen histopatolojik tanısı zordur. Tedavide geniş cerrahi rezeksiyon önerilmektedir. Bu tedavi, lokal nüksü %50 oranında azaltır. Bu makalede, biri başlangıçta benign pilomatrikoma tanısı almış, iki yeni olgu sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]