SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 1, Page(s) 078-080    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01214
Skrotumun Dev Primer Sklerozan Lipogranülomu
Sevdegül MUNGAN1, Ersagun KARAGÜZEL2, Celaleddin TURAN3, Abdulkadir REİS1
1Departments of Medical Pathology, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, TRABZON, TURKEY
2Departments of Urology, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, TRABZON, TURKEY
3Department of Urology, Akçaabat State Hospital, TRABZON, TURKEY
KEY WORDS : Granülom, Skrotum, Skleroz, Yağ dokusu

Sklerozan lipogranüloma nadir ve birçok organı etkileyebilen benign bir lezyon olup, erkeklerde özellikle genitoüriner sistemi tutmaktadır. Olguların büyük çoğunluğu ekzojen olarak maruz kalınan yabancı cisimlere sekonder gelişir. Kitleler ekzojen ya da endojen lipomatöz bir yapının etrafında oluşan granülomatöz reaksiyon sonucu oluşur. Olgumuz 47 yaşında, ağrısız büyümekte olan skrotal kitleye sahip erkek hastadır. Fizik muayenesinde kitle 20 cm çapta ve laboratuvar bulguları normal sınırlarda olarak saptandı. Eksize edilen kitlenin patolojik değerlendirilmesi sonucu sklerozan lipogranüloma tanısı verildi. Bildiğimiz kadarıyla literatürdeki en büyük çaplı primer skrotal sklerozan lipogranülom olgusudur. Amacımız skrotal kitlelerde bu benign antitenin hatırlanmasını sağlayarak algoritmik yaklaşıma katkıda bulunmaktır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]