SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 056-059    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01222
Primer Renal Rabdomyosarkom: Bir Olgu Sunusu
Duygu GÜREL1, Burçin TUNA1, Kutsal YÖRÜKOĞLU1, Güven ASLAN2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
1Department of Pathology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Urology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Rabdomyosarkom, Böbrek tümörleri, Erişkin

Renal sarkomlar tüm malign böbrek tümörlerinin %1-3'ünü oluştururlar. Primer böbrek rabdomyosarkomu erişkin dönemde ender olarak bildirilen, kötü prognozlu bir tümördür. Burada, 50 yaşındaki kadın hastada böbreğin primer pleomorfik rabdomyosorkomu ve eşlik eden adrenal kortikal adenom olgusu erişkin dönemde rabdomyosarkomun ender görülmesi, primer ya da metastatik undiferansiye malign tümörlerle karışabilmesi nedeniyle ayırıcı tanı ile birlikte sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]