SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 237-240    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01224
Spontan Enfark Gösteren Meme Fibroadenomunun Sitopatolojik Tanısı
Neelam WADHWA1, Richa JOSHI1, Nidhi MANGAL1, Nirupma Panikar KHAN2, Mohit JOSHI1
1Department of Pathology, University College of Medical Sciences, University of DELHI, INDIA
2Guru Teg Bahadur Hospital, Shahdra, DELHI, INDIA
KEY WORDS : Fibroadenom, İnfarktüs, Meme, İnce iğne biyopsisi, Sitoloji

Memenin en sık benign tümörü olan fibroadenomda infarkt nadiren görülür. En sık olarak gebelik ve laktasyon dönemlerinde ya da ince iğne aspirasyonuna bağlı olarak gelişir. Bu predispozan durumların yokluğunda, fibroadenomun spontan infarktı son derece nadirdir. Enfarktın sitopatolojik özellikleri, nekroz ve kuşkulu nükleer özelliklerdir. Bunlar inflamasyon ya da malignite olarak yanlış yorumlanabilir. Bu olgu sunumunda, 17 yaşındaki bir hastada gelişen spontan fibroadenom infarktının sitopatolojik özellikleri sunulmaktadır. Nekrotik epitelyal fragmanların uniform kalınlığı, geyik boynuzu şeklinde dallanma patterni, atipik nükleer özellikler ve hastanın yaşı, uzun süredir var olan kitlede son dönemde başlayan ağrı gibi klinik ayrıntılar doğru tanıya ulaşmada ve hastayı radikal eksizyondan alıkoymada yardımcı oldu. Literatürde doğru sitopatolojik tanıya ulaşılan olgu bildirimine rastlanmadı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]