SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 077-079    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01226
Plasental Polip - Nadir Bir Olgu Sunumu
Vissa SHANTHI, Nandam Mohan RAO, Gundrajakuppam LAVANYA, Baddukonda Appala Rama KRISHNA, Kuppili Venkata Murali MOHAN
Department of Pathology, Narayana Medical College, Nellore, ANDHRA PRADESH, INDIA
KEY WORDS : Polipler, Ayrılmamış plasenta, Gebelik

Plasental polip; doğum ve düşük sonrası belirsiz bir sürede ortaya çıkan, uterusta polipoid bir kitle yapan, atılmamış plasental doku fragmanıdır. Başlıca nekrotik ve hyalinize koryonik villuslardan (hayalet koryonik villus) oluşur. Burada vajinal kanama şikayeti ile gelen 26 yaşında G2P2 bir kadın olgusu sunulmaktadır. Son doğum öyküsü 5 yıl öncesine aittir. Laboratuvar incelemeleri pozitif idrar gebelik testi ve yüksek insan koryonik gonodotropin (β-hCG) düzeyini gösterdi. Ultrasonografi uterin kavitede hiperekoik bir kitleyi ortaya koydu. Hastaya total abdominal histerektomi yapıldı ve patolojik incelemede plasental polip tanısı kondu.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]