SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 2, Page(s) 126-129    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01229
Overin Tüberküloza Benzeyen Granülomatöz Reaksiyon Gösteren Yolk Sac Tümörü: Özgün Presentasyon
Shaista VASENWALA1, Noor Afshan SABZPOSH2, Hena ANSARI1, Nazima HAIDER1, Shazia PARVEEN2, Murad AHMED1
1Department of Pathology, Jawaharlal Nehru Medical College, AMU, ALIGARH, INDIA
2Department of Obstetrics and Gynaecology, Jawaharlal Nehru Medical College, AMU, ALIGARH, INDIA
KEY WORDS : Over, Germ hücreli tümörler, Granülom, Dev hücreler

Yolk sac tümörleri (endodermal sinus tümörleri) overin germ hücreli tümörleri içerisinde yer alan önemli bir alt gruptur. Bu tümörler genç kadınlarda görülür ve oldukça agresif seyrederler ancak tedaviye yanıtları iyidir. Işık mikroskobunda her ne kadar farklı morfolojik patternler sergileseler de, granülomatöz reaksiyon ve dev hücrer çok ender görülürler. Biz, genç bir kadın hastada yaygın granülomatöz reaksiyon gösteren ve tanısal sorun yaratan overin yolk sac tümörü olgusunu sunduk.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]