SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 072-076    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01232
Sinonazal Tip Hemanjioperisitom: Bir Olgu Sunumu
Fazilet UĞUR DUMAN1, Semin AYHAN1, Aydın İŞİSAĞ1, Görkem ESKİİZMİR2, Serdar TARHAN3
1Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, MANİSA, TÜRKİYE
2Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, MANİSA, TÜRKİYE
3Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalları, MANİSA, TÜRKİYE
1Department of Pathology, Celal Bayar University, Faculty of Medicine, MANİSA, TURKEY
2Department of Otolaryngology Celal Bayar University, Faculty of Medicine, MANİSA, TURKEY
3Department of Radiology, Celal Bayar University, Faculty of Medicine, MANİSA, TURKEY
KEY WORDS : Hemanjioperisitom, Nazal kavite, İmmünohistokimya

Tüm sinonazal neoplazmların % 0,5'inden azını oluşturan sinonazal tip hemanjioperisitom, genellikle 3 cm çapta olup, nazal kavitede unilateral polipoid doku oluşturur. Sunulan 34 yaşındaki kadın hasta burun tıkanıklığı ve kanama şikayeti ile başvurmuştur. Yapılan nazal endoskopide; sağ alt konka ve lateral nazal duvar kaynaklı, üzeri düzgün mukoza ile kaplı, nazofarinksten orofarenkse uzanım gösteren, 3,5x3x2 cm ölçülerde polipoid kitle saptanmıştır. Olgumuz histopatolojik ve klinik bulgularıyla karakteristik özellikler taşımasına karşın, farklılıklar gösteren immünohistokimyasal bulgularıyla, bu tümörlerin doğası hakkında yeni bakış açıları sağlamaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]