SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 3, Page(s) 196-199    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Nazofarinkse metastaz yapmış meme karsinomu
Şirin BAŞPINAR1, Nilgün KAPUCUOĞLU2, Nermin KARAHAN2, Hasan YASAN3, Hasan Şenol COŞKUN4, Özden ÇANDIR2
1Department of Pathology, Egirdir Bone Joint Diseases Treatment and Rehabilitation Hospital, ISPARTA
2Department of Pathology, Suleyman Demirel University School of Medicine, ISPARTA
3Department of Ear, Nose and Throat, Suleyman Demirel University School of Medicine, ISPARTA
4Department of Oncology, Suleyman Demirel University School of Medicine, ISPARTA
KEY WORDS : Meme karsinomu, nazofarinks, immünhistokimya

Metastatik meme karsinomu baş ve boyun bölgesinde birçok yerde tanımlanmıştır. Bu makalede nazofarinkse metastaz yapan meme invaziv duktal karsinomlu 56 yaşındaki kadın hasta olgusu sunulmuştur. Olguda başlangıçtaki karaciğer metastazını takiben nazofarinks metastazı izlenmiştir. Nazofarinkste metastatik karsinom son derece nadirdir. Bu olgu, meme karsinomunun ikinci belgelenmiş ve ilk kanıtlanmış nazofarinks metastazıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]