SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 2, Page(s) 119-121    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01237
Tonsilde Lenfanjiomatöz Polip: Bir Olgu Sunumu
Hamide SAYAR1, Çağdaş SAYAR2, Fulya ADAMHASAN3, Aysun UĞUZ4
1Department of Pathology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
2Department of Otolaryngology, Kahramanmaraş State Hospital, KAHRAMANMARAŞ, TURKEY
3Adana Numune Education and Research Hospital, ADANA, TURKEY
4Çukurova University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
KEY WORDS : Tonsillar neoplasm, Polyps, Hamartoma

Palatin tonsillerin lenfanjiomatöz polipleri, klinik olarak malign neoplazilerle karışabilen nadir hamartamatöz proliferasyonlardır. Lenfanjiomatöz polipler fibröz ve/veya adipöz doku içine yerleşmiş dilate lenfatik damarlardan oluşur. Bu makalede, 27 yaşında disfaji şikayeti olan erkek hasta sunulmuştur. Fizik muayenede sağ tonsil arkasından orofarinkse uzanan düzgün yüzeyli polipoid kitle saptanmış ve sağ tonsillektomi uygulanmıştır. Histopatolojik incelemede tonsilde tipik lenfanjiomatöz polip yapısı görülmüş ve olgu, klinik olarak malign lezyonlarla karışabildiği vurgulanarak literatür eşliğinde sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]