SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 2, Page(s) 133-136    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01238
Akciğerin Metastatik Skuamoz Hücreli Karsinomu; Neonatal Dönemde Ortaya Çıkan Tekrarlayan Respiratuvar Papillomatozis Olgusu; 12 Yaşında Erkek Hasta
Sabah BOUDJEMAA1, Nicolas LEBOULANGER1, Linda DAİNESE1, Patricia DE CREMOUX1, Hubert DUCOU LE POINTE2, Aurore COULOMB1
1Department of Pathology, Hopital Armand Trousseau, PARIS, FRANCE
2Department of Radiology, Hopital Armand Trousseau, PARIS, FRANCE
KEY WORDS : İnsan papillomavirusu, Skuamöz hücreli karsinom, Tekrarlayan respiratuvar papillomatozis, Çocuklar

Juvenil tekrarlayan respiratuvar papillomatozis, Human Papilloma virüs tip 6 ve 11'in neden olduğu çok sayıda skuamöz papillomlarla karakterli, çocuklarda larenksin en sık görülen benign neoplastik hastalığıdır. HPV enfeksiyonunun vaginal doğum sırasında maternal genital kondilomdan kazanıldığı düşünülmektedir. Juvenil tekrarlayan respiratuvar papillomatozis'te havayolu tıkanıklığını ve vokal kordun altıdan ana bronkusa uzanımını önlemek için cerrahi girişimler uygulanmaktadır. Juvenil tekrarlayan respiratuvar papillomatozis'de akciğer tutulumu şimdiye kadar raporlanandan daha sıktır ve olguların çoğunda önceki raporlara göre daha erken yaşta kanser gelişimi görülmektedir. Bu nedenle, çocuklar yakın takibe alınmalıdır. Hastamız doğduğundan itibaren invaziv juvenil tekrarlayan respiratuvar papillomatozis tanısıyla takipli, akciğer tutulumu olup malign transformasyon gelişen 12 yaşında erkek çocuktur. HPV 6/11 varlığı vertebra metastazından alınan örnekte çalışılan PCR ile gösterilmiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]