SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 1, Page(s) 057-059    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01248
Gastrointestinal Stromal Tümörü Taklit Eden Gossypiboma (Tekstiloma): Olgu Sunumu
Oya Nermin SİVRİKOZ1, Serap KARAARSLAN1, Mehmet Hüsnü BUĞDAYCI1, Atilla ÇÖKMEZ2, Aynur SOLAK3
1Şifa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TURKEY
2Şifa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR, TURKEY
3Şifa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TURKEY

1Department of Pathology, Şifa University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of General Surgery, Şifa University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Department of Radiology, Şifa University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY

KEY WORDS : Gossypiboma, Radyoloji, Histoloji, Gastrointestinal stromal tümör, Ayırıcı tanı

Gossypiboma (Tekstiloma), operasyon sırasında cerrahi malzeme unutulmasına bağlı olarak gelişen, nadir, önlenebilir, ancak ayırıcı tanı güçlüğü yaratan ve ciddi morbidite, mortalite riski taşıyan bir komplikasyondur. Mediko-legal bir problem olması nedeniyle gerçek sıklığı bilinmemektedir. Bizim olgumuz 36 yaşında kadın hasta olup, iki yıl önce dış merkezde sezeryan operasyonu öyküsü vardır. Klinik muayene ve radyolojik incelemelerde “gastrointestinal stromal tümör” düşünülmüş ve kitle çıkarılarak patoloji laboratuvarımıza gönderilmiştir. Olgu ‘gossypiboma' olarak rapor edilmiştir. Bu olgu, preoperatif ayırıcı tanı güçlüğü yaratması, gerçek sıklığı bilinmemesine karşın rapor edilen olgu sayısının az olması ve hastada yaşamı tehdit eden bir problem olması nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]