SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 1, Page(s) 044-046    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01252
Broad Ligamentin Malignite Potansiyeli Bilinmeyen Perivasküler Epitheloid Hücreli Tümörü (PEComa)
Mary MATHEW, Bhavna NAYAL, Lakshmi RAO, Bhawna NAGEL
Department of Pathology, Kasturba Medical College, Manipal University, Manipal, KARNATAKA, INDIA
KEY WORDS : Perivasküler epitheloid hücreli neoplazi, Broad ligament, HMB-45 protein

PEComa’lar seyrek görülen ve sıklıkla pelvik organları tutan mezenkimal tümörlerdir. PEComalar, davranışları önceden tahmin edilemeyen tümörlerdir. Bu nedenle doğru tanı ve hastaların uzun süreli takibi gereklidir. Biz alışılmadık bir lokalizasyon gösteren, çok iyi prognozlu, malignite potansiyeli bilinmeyen bir PEComa olgusu sunduk.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]