SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 2, Page(s) 122-125    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01254
Akciğer Karsinosarkomunda Mukoepidermoid Karsinom- Nadir Birliktelik
Meetu AGRAWAL, Tara Roshni PAUL, Shantveer G. UPPIN, Sundaram CHALLA
Department of Pathology, Nizam's Institute of Medical Sciences, HYDERABAD, INDIA
KEY WORDS : Akciğer, Karsinosarkom, Mukoepidermoid karsinom

Akciğerin karsinosarkomları nadir neoplazilerdir ve 2004 Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasında sarkomatoid karsinomlar içinde sınıflandırılmıştır. Cerrahi materyallerde her bir komponentin morfolojik tarifi ile genellikle tanı verilir. Tükrük bezi tümörleri solunum epitelinde nadir görülür. Hemoptizi atakları saptanan 72 yaşındaki kadın hastada iyi sınırlı intraluminal tümör saptandı. Histomorfolojik görünüm spesifiktir ve mukoepidermoid karsinom ve andiferansiye sarkomdan oluşmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla, bugüne kadar literatürde bu alışılmamış kombinasyon hiç bildirilmemiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]