SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3, Page(s) 215-219    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01256
Karaciğer Hilusunda Myoperisitom: Olgu Sunumu
Amedeo FERLOSIO1, Tommaso Maria MANZIA2, Lucia ANEMONA1, Giuseppe TISONE2, Augusto ORLANDI1
1Department of Biomedicine and Prevention, Anatomic Pathology Institute, Tor Vergata University of Rome, ROME, ITALY
2Department of Experimental Medicine and Surgery, Transplantation Surgery, ROME ITALY
KEY WORDS : Düz kas, Karaciğer, Ayırıcı tanı

Yumuşak doku patolojisinde son zamanlarda tanımlanan yeni bir kategori olan perisitik tümör, myoid diferansiasyon gösteren iğsi ya da yuvarlak hücrelerin perivasküler büyüme patterni oluşturduğu tümörlerin tanımlandığı bir antitedir. Perisitik tümörlerin büyük bir bölümü benigndir, ancak nüks ve agresif davranış gösteren malign olgular da nadiren bildirilmiştir. Genelde, orta yaşlı hastalarda distal ekstremitelerin subkütan dokularından kaynaklansalar da, son yıllarda diğer organlardan kaynaklanan olgular da bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda, karaciğer hilusu kaynaklı 8,5 cm çapında kitlesi olan ve myoperisitom tanısı alan 57 yaşında erkek hasta tanımlanmakta ve özellikle tümörün biyolojik potansiyeli ve ayırıcı tanısı üzerinde durulmaktadır. Patologların bu tümörü de ayırıcı tanı içerisine almaları, hastaya daha iyi bir yaklaşım açısından önemlidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]