SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2, Page(s) 131-135    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01258
Sünnet Derisinin Myeloid Sarkomu
Ruquiya AFROSE1, Deepa NEBHNANI2, Neelam WADHWA1
1Department of Pathology, University College of Medical Sciences, DELHI, INDIA
2Department of Uro-Pathology, Seth G S Medical College and KEM Hospital, MUMBAI, INDIA
KEY WORDS : Myeloid lösemi, Kronik-faz, Sünnet, Fimozis, Priapizm

Kronik myeloproliferatif neoplazm/displazide blastik krizin habercisi olarak kabul edilen myeloid sarkom, hastalığın gidişatı sırasında sıklıkla ortaya çıkar. Deri tutulumu sık değildir, genital bölge derisi lezyonları çok az görülür. Bu makalede fimozis dışında yakınması olmayan 29 yaşında erkeğin sünnet derisindeki iyi diferansiye myeloid sarkom olgusu sunulmaktadır. Yangısal infiltrasyonun alışılmadık kompozisyonu ile dermal kan damarlarının, sinirlerin ve düz kas liflerinin karakteristik olarak korunmasına dikkat edilmesi doğru tanıya götürmüştür. Sünnet derisinde balanitis xeroticada sıklıkla görülenlere benzer değişikliklerin yokluğu da tanıda yardımcı olmuştur. Detaylı hematolojik çalışmalar daha önce tanı konmamış kronik fazdaki kronik myeloid lösemiyi ortaya çıkarmıştır. Hastada aynı zamanda, kronik myeloid löseminin bir diğer nadir ortaya çıkış biçimi olan eşzamanlı priapizm de bulunmaktaydı. Geçen bir yılda hasta, ekstramedüller hastalık belirtisi olmaksızın hematolojik remisyondadır. Her ne kadar priapizm kronik myeloid löseminin nadir başlangıç biçimlerinden biri olarak tanımlanmışsa da, olgumuz sünnet derisinde myeloid sarkomun ilk kez bildirilmesi açısından eşsizdir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]