SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 3, Page(s) 248-250    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01259
Çocukta İskelet Kası Metastazlı Translokasyon Tipi Renal Hücreli Karsinom Olgusu
Gülen TÜYSÜZ1, Nihal ÖZDEMİR1, Haluk EMİR2, Haydar DURAK3, Sergülen DERVİŞOĞLU3, İbrahim ADALETLİ4, Hilmi APAK1
1Departments of Pediatric Hematology Oncology, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, İSTANBUL, TURKEY
2Departments of Pediatric Surgery, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, İSTANBUL, TURKEY
3Departments of Pathology, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, İSTANBUL, TURKEY
4Departments of Radiology, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Translokasyon renal hücreli karsinom, Çocuk, İskelet kası, Metastaz

Renal hücreli karsinom, akciğer, karaciğer ve kemik gibi birçok bölgeye yüksek oranda metastazla seyreden bir tümördür. İskelet kası tümörün yayılımı için nadir bir bölgedir. Bu yazıda, bel ağrısı ile başvuran 7 yaşındaki bir çocuk anlatılmaktadır. Hastanın fizik muayenesinde karında solda, renal kaynaklı olduğu anlaşılan kitle ve ayrıca sol kolda sert bir lezyon tespit edildi. Total nefrektomi ve koldaki lezyonun total eksizyonunun patolojik incelemesi translokasyon tipi renal hücreli karsinom gösterdi. Sırasıyla α-interferon ve multikinaz inhibitörü (Sorafenib) tedavisi verilmesine rağmen hasta ilerleyen hastalığa bağlı olarak kaybedildi. Bu olgu, literatürde şu ana kadar bildirilen iskelet kası metastazı ile seyreden ilk çocuk translokasyon tipi renal hücreli karsinomdur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]