SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 2, Page(s) 164-167    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01268
Pankreatoblastom Çocukluk Çağının Nadir Tümörü: Olgu Sunumu
Asuman ARGON1, Ahmet ÇELİK2, Haldun ÖNİZ3, Geylani ÖZOK2, Funda YILMAZ BARBET4
1Department of Pathology, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
2Department of Pediatric Surgery, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Clinic of Pediatric Oncology and Bone Marrow Transplantation, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
4Department of Pathology, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Çocuk, Pankreas neoplazileri, Pankreatoblastom

Literatürde az sayıda bildirilen pankreatoblastom, pankreasın malign ekzokrin tümörüdür. Karın ağrısı olan 5 yaşındaki erkek hasta, ileri inceleme ve tedavi için hastanemize gönderilmiştir. Yapılan klinik muayenesi abdominal kitle dışında normaldir. Abdominal Doppler ultrasonografide pankreas gövdesi kaynaklı, iyi sınırlı kitle saptanmıştır. Laboratuvar testlerinden laktik dehidrogenaz, alfa-feto-protein ve kanser antijen 125 anormal bulunmuştur. Transvers kolon ve splenik vene invaze tümör tam olarak çıkarılmıştır. Histopatolojik incelemede hipersellüler tümör izlendi. Tümör, stromal bantlarla ayrılan epitelyal asiner hücreler ve skuamoid korpüsküller (morüller) içermekteydi. Hasta operasyondan sonra adjuvan kemoterapi almıştır fakat 14. ayda eks olmuştur. Pankreatoblastom olgularına ait tüm verilerin; tümörün moleküler patogenezi aydınlatmak, erken tanınmasını sağlamak, tedaviyi seçmek, erken tanı ve hedef-özgü tedavilere yol göstermek amacıyla toplanması gerekmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]