SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2018, Volume 34, Number 1, Page(s) 082-086    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01274
Tüberoskleroz Kompleksli Hastada Uterin Servikste Perivasküler Epiteloid Hücreli Tümör (PEComa): Literatür Derlemesi
Handan ÇELİK1, Mehmet KEFELİ2, Mehmet ÇETİNKAYA1, Levent YILDIZ2
1Departments of Obstetrics and Gynecology, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, SAMSUN, TURKEY
2Departments of Pathology, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, SAMSUN, TURKEY
KEY WORDS : Perivasküler epiteloid hücreli neoplazi, Serviks uteri neoplazisi, Tüberosklerozis

Perivasküler epiteloid hücreli tümörler (PEComa) histolojik ve immünohistokimyasal olarak ayırt edilebilen perivasküler epiteloid hücrelerden oluşan mezankimal tümörlerdir. Bu tümörler HMB45 ve düz kas aktin gibi melanositik ve myojenik belirleyicileri beraber eksprese ederler ve en azından bazı olgularda damarlar çevresinde düzenlenirler. PEComa’lar viseral organlar, yumuşak doku, prostat, broad ligamenti gibi çeşitli anatomik bölgelerde rapor edilmiştir. Jinekolojik sistemde uterin korpus en sık tutulan bölgedir. Olguların bazıları tüberoskleroz kompleksi ile ilişkilidir. Bu çalışmada, tüberoskleroz kompleksi bulunan 41 yaşındaki servikal PEComa olgusu sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla bu zamana kadar yalnızca 8 servikal PEComa olgusu bildirildi ve bunlardan yalnız biri tüberosklerozis kompleksi ile ilişkiliydi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]