SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 051-055    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01275
Verniks Kazeoza Peritoniti: İki Olgu Sunumu
José-Fernando VAL-BERNAL, Marta MAYORGA, Pilar GARCÍA-ARRANZ, Waleska SALCEDO, Alicia LEÓN, Fidel A. FERNÁNDEZ
Department of Anatomical Pathology, Marqués de Valdecilla University Hospital, Medical Faculty, University of Cantabria and Idival, SANTANDER, SPAIN
KEY WORDS : Sezaryen, Peritonit, Verniks kazeoza

Verniks kazeoza peritoniti, amniyotik sıvının maternal peritoneal kavite içerisine yayılması sonucu oluşan, inflamatuvar yanıtın oluşturduğu ender bir komplikasyondur. Olguların büyük kısmı sezaryen sonrası ortaya çıkar. Biz burada sezaryen sonrası, yedi ve dokuzuncu günlerde verniks kazeoza peritonitis ile kendini gösteren 33 ve 29 yaşlarındaki iki hastayı tartıştık. Yapılan laparatomide uterus rüptürü veya diğer herhangi bir cerrahi acil durum ile karşılaşılmadı ancak tüm iç organların serozal yüzeylerini kaplayan peynirimsi eksüda saptandı. Apendektomi yapıldı. Histopatolojik değerlendirmede akut fibrinöz serozit ve nükleus içermeyen fötal deskuame skuamöz epitel hücreleri çevresinde nötrofillerden zengin mikst hücresel infiltrasyon görüldü. Sezaryen sonrası akut karın bulguları gösteren hastalarda klinik olarak verniks kazeoza peritonitinden şüphelenilmelidir. Ayırt edici histopatolojik bulguları doğru tanı konulmasını sağlar. Geç morbiditeler ortaya çıkabileceğinden tanı sonrası dikkatli izlem gereklidir. Anahtar Sözcükler: Sezaryen, Peritonit, Verniks kazeoza

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]