SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 3, Page(s) 256-258    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01276
Mandibulada Maligniteyi Taklit Eden Aktinomikozis Osteomiyeliti: Olgu Sunumu
Gülay BULUT1, Yasemin BAYRAM2, Mehmet Deniz BULUT3, Mehmet Fatih GARÇA4, İrfan BAYRAM1
1Departments of Pathology, Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, VAN, TURKEY
2Departments of Microbiology, Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, VAN, TURKEY
3Departments of Radiology, Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, VAN, TURKEY
4Departments of Otorhinolaryngology, Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, VAN, TURKEY
KEY WORDS : Servikofasiyal aktinomikozis, Patoloji, Mandibula

Aktinomikozis oral kavitenin anaerobik filamentöz, gram pozitif saprofitik organizması olan Aktinomiçes israilenin sebep olduğu nadir kronik, süpüratif ve granülomatöz bir hastalığıdır. Aktinomikozis tanısı pozitif kültür ya da aktinomiçes koloni ve sülfür granüllerinin histopatolojik spesmende gösterilmesi ile konur. Olgumuzda mandibulada sekiz aydır giderek büyüyen kitle mevcuttu. Klinik ve radyolojik olarak malign görünümü vermekteydi. Operasyon sonrası mandibulanın histopatolojik inceleme sonucu aktinomikozis olarak değerlendirildi. Aktinomikozisin maligniteyi taklit edebileceği unutulmamalı ve kesin ayırıcı tanı için operasyon öncesi kemik biyopsisi ya da ince iğne aspirasyonu yapılmalıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]