SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 3, Page(s) 240-243    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01281
Memenin Adenomyoepitelyal Adenozisi: Nadir bir Olgu Raporu
Bhaskar MITRA , Mallika PAL, Tarak Nath SAHA, Ashok MAITI
Departments of Pathology, Midnapore Medical College, Paschim Medinipore, WEST BENGAL, INDIA
KEY WORDS : Meme tümörleri, Adenozis, Myoepitelyal tümör

Memenin myoepitel hücreleri ve onlardan kaynaklanan hiperplaziler, myoepitelyozisten myoepitelyal karsinoma dek değişen bir yelpazede yer alırlar. Burada, 17 yaşında bir kadın hastanın sağ memesinde kitle şeklinde gelişen nadir bir lezyon olan adenomyoepitelyal adenozis olgusu sunulmaktadır. Benign olduğu düşünülmekle beraber, yetersiz çıkarıldığında adenomyoepitelyal lezyonların yineleme olasılığı yüksektir. Nüks ve metastaz olasılığı açısından adenomyoepitelyal lezyonların takibi önemli bir konudur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]