SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2018, Volume 34, Number 1, Page(s) 092-099    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01283
Lhermitte-Duclos Hastalığı: Farklı Prezentasyonlar ve Silik Histomorfoloji Gösteren Nadir Bir Lezyon
Evrim ÖNDER1, Ata Türker ARIKÖK1, Erhan TÜRKOĞLU2, Murat ALPER1
1Department of Pathology, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Research and Training Hospital, ANKARA, TURKEY
2Department of Neurosurgery, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Research and Training Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Lhermitte-Duclos, Serebellum, Histopatoloji

Lhermitte-Duclos hem neoplastik hem de hamartomatöz özellik gösteren son derece nadir bir hastalık olduğundan, klinik ve patolojik açıdan tanısal zorluk oluşturabilmektedir. Farklı klinik ve histopatolojik prezentasyonlar da gösterebilen bu hastalıkla ilgili patologların farkındalığı, hastalığın özellikle düşük dereceli glial tümörler ve nöronal tümörlerden ayrımında önem taşımaktadır. Dört olgumuzu histopatolojik özellikleri üzerinden sunuyoruz. Serebellumun internal granüler tabakasında genişleme tüm olgularımızda izlenen bir bulgu olmasına rağmen olgular arasında morfolojik değişikliklerin şiddeti açısından belirgin farklılık izlenmiştir. Bazı olgularda değişiklikler son derece silik nitelikte olup bir olguya ait frozen kesitlerinde tanısal bulgu saptanmamıştır. Parafin kesitlerde izlenen vaküoler değişik frozen kesitlerde aynı algıyı oluşturmamıştır. Klinik tarafından bir ön tanı olarak belirtilmediği taktirde Lhermitte-Duclos hastalığı tanısı vermek patolog açısından kolay olamayabilir. Özellikle olağan görünümde serebellar dokular incelenirken internal granüler tabakadaki en ufak değişiklik dikkatle değerlendirilmelidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]