SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1, Page(s) 064-067    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01284
Tesadüfi Bulunan Mesane Lipomu: Bir Olgu Raporu ve Literatür Derlemesi
José-Fernando VAL-BERNAL1, Ainara AZUETA1, Roberto BALLESTERO2, Javier FUENTES2, Alejandro FERNANDEZ-FLÓREZ3
1Department of Anatomical Pathology, University of Cantabria and IDIVAL, Marqués de Valdecilla University Hospital, SANTANDER, SPAIN
2Department of Urology Service, University of Cantabria and IDIVAL, Marqués de Valdecilla University Hospital, SANTANDER, SPAIN
3Department of Diagnostic Radiology Service, University of Cantabria and IDIVAL, Marqués de Valdecilla University SANTANDER, SPAIN
KEY WORDS : Lipom, Mesane tümörleri

Lipom erişkinlerde en sık rastlanan benign mezenkimal neoplazidir. Ancak, mesanede nadiren izlenir. Burada, 75 yaşında erkek hastanın mesanesinde saptanan ve endoskopik eksizyon ile tedavi edilen 0,5 cm çapında bir lipom sunulmaktadır. Tümör, renal pelvis yerleşimli yüksek dereceli ürotelyal karsinom nedeni ile yapılan tarama sırasında saptanmıştır. Literatürde olgumuzla birlikte yayınlanmış olan olgu sayısı 16'dır. Olgumuz, nadir olduğu için ve ayrıntılı ve tam bir taramanın malignitelerden ayırımının yapılabilmesi için önemli olduğunu vurgulamak amacı ile sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]