SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2, Page(s) 145-147    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01295
İdiopatik Kalsinozis Kutisin Sitolojik Tanısı: Olgu Sunumu
Monisha CHOUDHURY, Kiran AGARWAL, Smita SİNGH, Savita AGARWAL
Department of Pathology, Lady Hardinge Medical College, NEW DELHI, INDIA
KEY WORDS : Kalsinoz, Deri, İnce iğne aspirasyon biyopsi

Sol iliak krest yakınında soliter subkutan nodülü olan ve ince iğne aspirasyon biopsisi ile tanı konan 50 yaşında kadın idiopatik kalsinozis kutis olgusu sunulmuştur. Klinik veriler ışığında değerlendirilen yaymalarda sitolojik olarak amorf kalsiyum tuzları ve histiyositlerin varlığı, uygun klinik verilerle birlikte idiopatik kalsinozis kutis sitopatolojik tanısına ulaşmayı sağlamış ve bu tanı histopatolojik olarak doğrulanmıştır. Kalsinozis kutis tanısının sitolojik yaymalarda karşılaşılan zorlukları tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]