SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2018, Volume 34, Number 1, Page(s) 104-107    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01297
Gastroözofageal Bileşke Yerleşimli Dediferansiye Liposarkom
Gökçe AŞKAN1, Pelin BAĞCI1, Meera HAMEED2, Olca BAŞTÜRK2
1Departments of Pathology, Marmara University Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NEW YORK, USA
KEY WORDS : Gastrointestinal tümörler, Gastroözofageal bileşke, Dediferansiye liposarkom

Liposarkom erişkinlerde en sık görülen sarkom tipidir ancak primer olarak üst gastrointestinal sistemde çok nadir izlenir. Burada tekrarlayan gastroözofageal bileşke kitlesi nedeniyle, iki kez kama eksizyonu ardından, ince iğne aspirasyon biyopsisi ve total gastrektomi geçiren 71 yaşındaki erkek olguyu sunmaktayız. Mikroskopik incelemede tümörün iyi diferansiye ve dediferansiye alanlar içerdiği görüldü. Tümör hücreleri MDM2, CDK4 ile boyanma gösterirken, CD117, DOG1, CD34, SMA, Desmin, S-100, HMB45, SOX10, AE1/ AE3, CAM5.2, CK18 ile boyanma izlenmedi. Uygulanan floresan insitu hibridizasyonda MDM2 gen amplifikasyonu saptandı ve bu bulgular doğrultusunda dediferansiye liposarkom tanısı doğrulandı. Bu olguyu, gastroözofageal bileşke yerleşimli dediferansiye liposarkom olarak İngilizce literatürde bildirilen ilk olgu olduğunu düşündüğümüz için sunuyoruz.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]