SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2018, Volume 34, Number 1, Page(s) 108-111    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2015.01304
Sebase Farklılaşma Gösteren Multipl Pigmente Seboreik Keratoz: Bir Olgu Sunumu
R Vimal CHANDER, P JAJAGANESH, Ganthimathy SEKHAR, S CHITRA
Department of Pathology, Saveetha Medical College and Hospital, CHENNAI, INDIA
KEY WORDS : Seboreik keratoz, Sebase farklılaşma, Ayırıcı tanı

Gövde ve baş-boyun bölgesinde sık görülen benign bir lezyon olan seborreik keratoz, farklı varyantların tanımlanmasına yol açan çeşitli histopatolojik özellikler gösterir. Seborreik keratozda oldukça nadir görülen sebase farklılaşma varlığı, diğer sebase farklılaşma gösteren malign ve benign tümörlerle karışabilir. Boyun sağ ve sol yanda, sağ preaurikuler bölgede multipl nodülleri olan 65 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Lezyonlara histopatolojik inceleme sonucunda sebase farklılaşma gösteren seborreik keratoz tanısı verilmiştir. Olgu, sebase farklılaşma gösteren çok sayıda seboreik keratozun nadir görülmesinin yanı sıra diğer sebase farklılaşma gösteren malign ve benign tümörlerden ayrımını vurgulamak üzere sunulmaya değer bulunmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]