SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2, Page(s) 082-086    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Uterus lipoleiomiyomlarının lipomatöz içeriğinin histogenezi
Filiz BOLAT1, Fazilet KAYASELÇUK1, Tuba CANPOLAT1, Serkan ERKANLI2, İlhan TUNCER1
1Baskent University Faculty of Medicine, Department of Pathology, ANKARA
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Gynecology and Obstetrics, ANKARA
KEY WORDS : Kadın genital sistemi, histogenez, lipoleiomiyom

Düz kas ve yağ dokusundan oluşan uterus tümörleri lipoleiomiyom olarak adlandırılır ve nadiren görülürler. Bu tümörlerin kökeni hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bu konuda az sayıda açıklayıcı çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı uterus lipoleiomiyomlarındaki yağ hücrelerinin fenotiplerini immünhistokimyasal olarak belirlemek ve kökenlerini tanımlamaktır. Arşivimizde bulunan 10 uterus lipoleiomiyomuna ait doku örneği çalışmaya alındı ve vimentin, desmin ve HMB-45 ekspresyonu açısından immünhistokimyasal olarak incelendi. Çalışmaya alınan hastaların yaşları 31-63 yaş arasında idi (Yaş ortalaması: 53,5±9,9 yıl). Tümörlerin yedisi uterus korpusunda ve intramural yerleşimli idi. İki olgu subserozal ve bir olgu servikal yerleşim göstermekteydi. İncelemeye alınan tüm tümör örnekleri düzensiz düz kas lifleri ve büyük matür yağ hücreleri içermekteydi. Tümörlerdeki matür yağ dokusu oranı %5-95 arasında değişmekteydi. Örneklerde sitolojik atipi ve nekroz izlenmedi. Çalışmamızda yaptığımız immünhistokimyasal incelemede; vimentin ve desmin ile tümör düz kas hücrelerinde ve damarlar çevresindeki immatür mezenkimal hücrelerde belirgin pozitif boyanma saptandı. Tümör örneklerindeki yağ hücrelerinde aynı düzeyde vimentin ekspresyonu, ve zayıf ve değişen oranda desmin reaktivitesi saptandı. Tüm yağ doku hücrelerinde HMB-45 antijeni negatif olarak bulundu. Bununla birlikte, iki olguda iğsi tümör hücreleri HMB-45 ile zayıf pozitif boyanma gösterdi. Damarlar çevresi immatür mezenkimal hücrelerden köken alan ve/veya düz kas hücrelerinin progressif intrasellüler lipid depolaması sonucunda direkt matür yağ dokuya dönüşümü sonucu gelişebilen bu tümörlerin histogenezi immünhistokimyasal bulgulara göre de kompleks yapıdadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]