SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 3, Page(s) 160-163    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Primer renal miksom: Olgu sunumu
Filiz BOLAT1, Tahsin TURUNÇ2, Fazilet KAYASELÇUK1, Şerife ULUSAN3, Nebil BAL1
1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Pathology, ANKARA
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Pathology, ANKARA
3Başkent University Faculty of Medicine, Department of Radiology, ANKARA
KEY WORDS : Böbrek, miksoma

Miksomlar nadir rastlanılan yumuşak doku tümörleridir, böbrekte oldukça ender görülür ve bugüne kadar literatürde yaklaşık on vaka bildirilmiştir.

Yirmi yedi yaşındaki kadın hasta epigastrik ağrı ve pelvik kitle nedeniyle hastanemize başvurmuştur. Batının manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) sol böbrekte 15x14x7 cm boyutlarında kitle saptandı. Hastaya sol nefrektomi yapıldı. Mikroskopik incelemede tümor, geniş miktarda miksoid materyal içinde dağınık az sayıda iğsi hücrelerden oluşmaktaydı. İmmünhistokimyasal olarak tümör hücrelerinde vimentin pozitif, S-100 protein, epitelyal membran antijen, pansitokeratin ve düz kas aktini negatif bulundu. Bu histopatolojik ve immünhistokimyasal bulgularla olguya ‘renal miksom’ tanısı konuldu.

Bu yazıda sol böbrekte yerleşen ender görülen miksom tanısı alan 27 yaşında kadın hastanın klinik ve histopatolojik bulguları, ayırıcı tanısı ve histogenezi sunulmaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]