SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 3-4, Page(s) 064-067    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
POST-İNFANTİL DEV HÜCRELİ HEPATİT
Mine G. GÜLLÜOĞLU, Uğur ÇEVİKBAŞ, Kadir DEMİR, Atilla ÖKTEN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
KEY WORDS : Karaciğer, hepatit, dev hepatositler

Dev hücreli hepatit genellikle yenidoğanda tarif edilen, nadiren erişkin yaşlarda görüldüğünde “post-infantil dev hücreli hepatit” olarak adlandırılan bir patolojidir. Çeşitli virüsler, otoimmunite ve bazı ilaçlar post-infantil dev hücreli hepatitin etiyolojisinden sorumlu tutulmakla beraber, literatürde etiyolojinin aydınlatı lamadığı çok sayıda vaka bildirilmektedir. Bu makalede Anabilim Dalımızda tanısını koyduğumuz üç erişkin hasta sunulmaktadır. Her üç vakada da karaciğer biyopsisinde, hepatositlerde dev hücre transformasyonu yaygın ya da zone 1 ağırlıklı olarak gözlenmekteydi. Portal ve lobüler mononükleer hücre ağırlıklı iltihabi infiltrasyon, hepatosit nekrozu ve kollaps alanları mevcut idi. Etiyolojiye yönelik klinik ve laboratuvar araştırmalarından sonuç alınmadığından bu hastalar kriptojenik hepatit olarak kabul edildi. Klinik özellikleri ve etiyolojik faktörleri çeşitlilik gösteren bu patolojinin histolojik incelemelerinde etiyolojiye yönelik bilgi sağlamak mümkün olmadığından hastanın klinik, serolojik ve histolojik özellikleri birlikte değerlendirilmelidir. Post-infantil dev hücreli hepatit spesifik bir hastalık olmaktan çok çeşitli etiyolojik faktörlerin neden olabileceği histopatolojik bir tanıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]