SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 1, Page(s) 033-036    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Eğitici gözüyle patoloji uzmanlık eğitimi: Beklentiler ve öneriler
Banu BİLEZİKÇİ*, Özge HAN*, Gülçin ALTINOK, Murat ALPER, Ata Türker ARIKÖK, İpek Işık GÖNÜL, Çiğdem IRKKAN, Aydan KILIÇARSLAN, Ayhan ÖZCAN, Elif ÖZER, Berna SAVAŞ, Sibel ORHUN YAVUZ, Beyhan DEMİRHAN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
KEY WORDS : Patoloji uzmanlık eğitim programı, standardizasyon

Bu çalışmada, patoloji uzmanlık eğitimi konusunda yapılan panel sonuçları özetlendi. Özellikle, eğitim ortamı, laboratuar koşulları, rotasyonlar, otopsi, makroskpi ve mikroskopi eğitimi ile uzmanlık öğrencisinin görevleri tartışıldı. Uzmanlık eğitim programının standardize edilmesinin gerekliliği vurgulandı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]