SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 3-4, Page(s) 074-075    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
OVERDE LEİOMYOM (OLGU SUNUMU)
Derya GÜMÜRDÜLÜ, Gülfiliz GÖNLÜŞEN, Cansun DEMİR, Kuddusi PANCAROĞLU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana
KEY WORDS : Over, leiomyom, immünohistokimya

Leiomyom benign düz kas tümörüdür ve overde oldukça nadir görülür. Kırk altı yaşında kadın hastaya, overde kitle ön tanısıyla total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi uygulandı. Makroskopik olarak, sağ overde 3.5x2x2 cm boyutlarında solid kitle saptandı. Mikroskopik incelemede, iğsi hücrelerden oluşmuş, sürüler ve demetler oluşturan, mitoz, nekroz ve pleomorfizm içermeyen benign neoplastik yapı görüldü. Tümör van Gieson özel boyası ile sarı boyandı. İmmünohistokimyasal olarak düz kas aktini (SMA) ve desmin tümör hücrelerinde pozitif, S-100 negatif sonuç verdi. Bu bulgularla olgu leiomyoma olarak değerlendirildi. Uterusda leiomyoma yoktu. Bu olgu nedeniyle over leiomyomalarının tanı ve ayırıcı tanısı literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]