SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 1-2, Page(s) 025-027    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
OVERİN DÜŞÜK MALİGN POTANSİYELLİ TRANSİZYONEL HÜCRELİ TÜMÖRÜ (OLGU SUNUMU)
Seyran YİĞİT, Demet ETİT, Ayşegül (AKDER) SARI, Aşkın YILDIZ
İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Kadın Doğum Kliniği
KEY WORDS : Transizyonel hücreli tümör, over, prolifere Brenner tümör, over

Overin transizyonel hücreli tümörleri tüm over neoplasmlarının %2-3’ünü oluşturur. Yeniden gözden geçirilmiş WHO sınıflamasına göre bu tümörlerin alt grubu, Brenner tümörler, prolifere (borderline) Brenner tümörler, malign Brenner tümörler ve non-Brenner tümörler (transizyonel hücreli karsinom) oluşturmaktadır. Bu makalede 45 yaşında sağ overinde kitle nedeniyle opere edilen ve düşük malign potansiyelli transizyonel hücreli tümör tanısı alan olgu nadir görülmesi ve sınıflamada olagelen sorunları irdelemek açısından ilgili kaynaklar gözden geçirilerek sunuldu.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]