SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2, Page(s) 011-013    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
ZEYNEP KAMİL HASTANESİ’NDE 2000-2002 YILLARI ARASINDA YAPILAN OVER “FROZEN SECTION” DEĞERLENDİRMELERİ VE TANI GÜÇLÜĞÜ YARATAN TÜMÖRLER
Gözde KIR
Zeynep Kamil Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul
KEY WORDS : Over, “frozen section”

Ocak 2000-Nisan 2002 tarihleri arasında yapılan 225 jinekolojik “frozen section”a ait tanılar, son tanılarla karşılaştırıldı. Zeynep Kamil Hastanesinde frozen section” sıklığı %1’di. Overe ait 153 örnek saptandı. Over “frozen section” tanılarının % 94.4’ü, son tanıyla uyumluydu. Olguların % 3.92’sinde yalancı negatif ve %65 ‘inde, yalancı pozitif sonuç verildi. Benign, borderline ve malign lezyonlara ait “frozen section” duyarlılık oranları sırasıyla, % 99.0 107/108), %60 (6/10) ve %94.1 (32/34) idi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]