SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 1-2, Page(s) 028-030    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
OVER ADENOSARKOMU (OLGU SUNUMU)
Seyran YİĞİT, Murat DOĞAN, Aylin ÇALLI, Külal ÇUKUROVA
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kadın Doğum
KEY WORDS : Müllerien adenosarkom, Over, İmmunohistokimya

Müllerien adenosarkom uterusta sık görülmesine rağmen, uterus dışı müllerien adenosarkomlar oldukça nadirdir. Bu çalışmada kilo kaybı, karında şişlik şikayeti ile başvuran ve total abdominal histerektomi ve bilateral salpingoooforektomi ile pelvik kitle ekstirpasyonu uygulanan hasta incelenmiştir. Mikroskopik inceleme sonucu, primer over adenosarkomu tanısı alan olgunun histopatolojik ve immunohistokimyasal özellikleri belirtilmiştir. Söz konusu tümör, rekürrens göstermiş olup, nadir lokalizasyonda olması nedeniyle literatür eşliğinde sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]