SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 043-045    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ]
OSTEOKONDRODİSPLAZİLİ İKİ FETUS OTOPSİSİ
Bahar KILIÇARSLAN, H. Elif PEŞTERELİ, Sevim ÖZTEKİN, Saim YILMAZ, Şeyda KARAVELİ
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Antalya

İskelet sistemi anomalileri prenatal saptanması mümkün olan ender görülen anomalilerdendir. Bu makalede prenatal olarak teşhis edilmiş 30 haftalık thanatoforik displazili erkek fetus ve 19 haftalık akondroplazi tanısı almış kız fetus otopsisi sunuldu. Thanatoforik fetusun otopsisinde makrosefali, küçük göğüs kafesi, kısa ve kalın ekstremite saptandı. Radyografik bulgular thanatoforik displazi ile uyumluydu. Akondroplazik fetusun otopsisinde burun kökü basık büyük kafa, belirgin olarak kısa ekstremiteler, dar göğüs kafesi görüldü. Radyolojik bulgular akondroplaziyi destekliyordu. Olguların diz ekleminden alınan mikroskopik kesitler radyolojik tanıları destekledi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ]