SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 046-048    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
ASTROBLASTOM: OLGU SUNUMU
İlhan ELMACI, İclal GÜRSES, Özlem KURTKAYA, Aydın SAV, M. Necmettin PAMİR
Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Nöroşirürji Bölümü, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitisü, Prof. Dr. Talia Balı Aykan Patoloji Laboratuvarı
KEY WORDS : Astroblastom, ependimom, supratentorial tümör

Astroblastomlar santral sinir sisteminin nadir görülen glial tümörlerinden olup, tüm gliomlar arasında rastlanma sıklığı %0.45-2.8 oranındadır. Genellikle çocuk ve genç erişkin yaş gruplarında, supratentorial lokalizasyonda görülürler. Histopatolojik özellikleri bakımından astroblastomların ependimomlardan ayrılmaları zordur. Sunulan 16 yaşındaki olgu histopatolojik olarak daha önce iki kez ependimom tanısı almış nüks bir astroblastom olgusudur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]