SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 049-051    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PEDİKÜLLÜ EPİTELOİD ANGİOMYOLİPOM
Nil ÜSTÜNDAĞ, Nesrin UYGUN, Sergülen DERVİŞOĞLU, Semiha BATTAL HAVARE, Gülşen ÖZBAY, Yusuf ÇİÇEK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
KEY WORDS : Epiteloid angiomyolipom

Bu çalışmada 46 yaşında bir kadın sol böbrekle bağlantı gösteren, retroperitona uzanan, epiteloid komponenti ağırlıklı, 24x14x10 cm. ölçülerinde angiomyolipom vakası incelendi. Mikroskopik olarak düz kas dokusu, yağ dokusu ve damar yapılarının yanında, ağırlıklı olarak epiteloid düz kas hücreleri izlendi. Vakamızın immünhistokimyasal incelenmesinde SMA (+), Desmin zayıf (+), HMB45 (+) olarak saptandı. Bulgularımız literatürdeki diğer vakaların bulgularıyla karşılaştırıldı. Bu tip malign potansiyel taşıması, nadir morfolojisi, renal hücreli karsinom ve sarkomlarla karışma olasılığı nedeniyle sunuldu.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]