SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2, Page(s) 057-062    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
KONJENİTAL ANOMALİLER: TANIMLAMA, SINIFLAMA, TERMiNOLOJİ VE ANOMALİLİ FETUSUN İNCELENMESİ
Figen AKSOY
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Konjenital anomali, konjenital malformasyon, doğumsal defekt, perinatal otopsi, prenatal tanı

Konjenital anomali, konjenital malformasyon ya da doğumsal defektler, perinatal mortalite ve morbiditede önemli yeri olan gelişimsel hastalıklardandır. Bu tür anomalili fetusları incelemeden önce, anomalilerin genel özellikleri öğrenilerek, doğru bir terminoloji ve sınıflama bilgisiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu vardır. Yazımızda, anomalilerin genel özellikleri, terminoloji ve sınıflaması, anomalili bir fetus ya da yenidoğan materyalinin önemi ve incelenmesi üzerinde duruldu. Deneyimlerimizle birlikte literatür bilgisi gözden geçirildi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]