SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 3-4, Page(s) 067-071    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİNİN İNTRAOPERATİF ACİL TANISINDA SİTOLOJİNİN TANI DEĞERİ
Ümit ÜNÜVAR ATILMIŞ, Fügen VARDAR AKER, Pembegül GÜNEŞ, Önder PEKER
Haydarpaşa Numune Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul
KEY WORDS : Smear, frozen section, beyin.

1994-2000 yılları arasında HNH patoloji laboratuarında, ardışık 467 beyin cerrahi spesmeni içerisinde intraoperatif acil konsültasyon istenen 160 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların smear (yayma ) ve frozen section (FS) preparatları yeniden değerlendirilerek sonuçlar parafin kesit sonuçları ile karşılaştırıldı. Yöntemlerin yeterlilik, doğruluk, özgünlük, duyarlılık oranları ile spesifik tanı ve grade verebilme oranları saptandı. Smear en yeterli (%91.3) yöntem oldu. Neoplastik olgularda genel doğruluk oranı smear için % 90.1, FS için % 77.0 olarak bulundu. FS’nin eklenmesi ile genel doğruluk % 0.54, spesifik tanı verme % 8.2, doğru grade verme ise % 2.7 oranında arttı. Genel doğruluk, özgünlük ve duyarlılık oranları literatür ile uyumlu bulundu. Sitolojinin acil tanı sırasında daha öncelikli olduğu, FS’nin ise gerekli görülen olgularda tamamlayıcı olarak uygulanmasının doğru olacağı sonucuna varıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]