SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 3-4, Page(s) 085-086    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
ORAL MUKOZANIN EOZİNOFİLİK ÜLSERİ: RİGA - FEDE HASTALIĞI (OLGU SUNUMU)
Muharrem BİTİREN, Mehmet S. GÜREL, H. İlyas ÖZARDALI
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, Şanlıurfa, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD, Şanlıurfa
KEY WORDS : Oral kavite, eozinofilik ülser

Oral mukozanın eozinofilik ülseri nadir görülen reaktif bir lezyondur. Hızla gelişir ve birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Mukozal travma ve lokal immün reaksiyon, öne sürülen olası patogenetik mekanizmalardır. Mikroskopik olarak submukozada plazma hücreleri ve lenfositlerle, çok sayıda eozinofilden oluşan yoğun iltihabi hücre infiltrasyonu izlenir. Birçok oral malignite ve kronik hastalıkla karışabildiği için ayırıcı tanı önemlidir. Bu çalışmada 11 aylık bir erkek bebekte sublingual yerleşimli oral mukozanın eozinofilik ülseri sunulmakta, klinik ve histopatolojik özellikleri ilgili kaynaklar ışığında tartışılmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]