SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 3-4, Page(s) 087-089    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
TESTİSTE EPİDERMOİD KİST (OLGU SUNUMU)
Kemal BEHZATOĞLU, Burak BAHADIR, Gökhan TOKTAŞ, Cabbar SARI, Yaşar ÜNLÜ, Canan TOPÇUOĞLU
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Üroloji Servisi, SSK Eyüp Hastanesi Patoloji Laboratuarı
KEY WORDS : Epidermoid kist, testis, testis kitleleri.

Epidermoid kistler testiste az rastlanan kitleler oldukları halde, patogenezleri günümüzde hala tartışmalı konumunu korumaktadır. Teratom ve dermoid kistlerden ayırt edilmelidirler. Özellikle teratomlardaki malign potansiyel yüzünden bunlardan ayırımları daha da önemlidir. Olgumuz sol testisinde en büyük çapı 4 cm ölçüsünde ağrısız kitle yakınması bulunan 31 yaşındaki bir hastadır. Histolojik olarak, kistin çevresindeki fibröz duvar, deri ekleri içermeyen keratinize çok katlı yassı epitelle döşeliydi. Patogenezi, ayırıcı tanısı ve tedavisi göz önüne alındığında, olgunun tartışmaya değer olduğunu düşünüyoruz.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]