SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 003-004    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
GERÇEK HERMAFRODİT
Mehmet MÜDERRİSZADE, Tarık İZBUL, Sonuç BÜYÜK, Savaş ÖZYİĞİT
Lefkoşe Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü, Lefkoşe Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, Lefkoşe Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
KEY WORDS : Gerçek hermafrodit

Akut batın ön tanısıyla Lefkoşa Devlet Hastanesine yatırılan 25 yaşında erkek hastada operasyon sırasında hipoplazik uterus, sağ over ve sağ tuba absesini düşündüren bulgular tesbit edildi. Mikroskopik incelemede ovulasyon bulguları gösteren over ile tübüler sklerozis, germ hücre kaybı gösteren testis dokusu bulunduğu görüldü. Gerçek hermafrodit olduğu tespit edilen vaka literatür eşliğinde yeniden değerlendirildi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]