SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 1, Page(s) 037-043    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Patoloji uzmanlık eğitimi: Genel değerlendirme
Beyhan DEMİRHAN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
KEY WORDS : Eğitim birimi, rotasyon, yeterliliğe dayalı asistan eğitimi, değerlendirme

Ülkemizde tıpta uzmanlık eğitiminin niteliği; yasal düzenlemelerdeki karmaşadan etkilenmektedir. Bir çok tıpta uzmanlık eğitim dalı, federasyonları veya dernekleri aracılığı ile açıkları kapatmaya çalışmaktadır. Patoloji Dernekleri Federasyonu eğitim komisyonu “Patoloji Uzmanlık Eğitimi Programı” ve “Asistan Çalışma Karnesi” hazırlayarak çalışmalarına başlamıştır. Uzmanlık eğitimi ile ilgili paneller bu çabaların bir parçasıdır. Bu ilk panelde kurum dışı rotasyon gereksinimleri de ele alınmıştır. Rotasyonların sempatik ilişkiler yerine federasyon aracılığı ile düzenlenmesinin daha doğru olacağı düşünülmektedir. Eğitim sistematik yaklaşım gerektirmektedir. Uzmanlık eğitimi verilen kurumlarda eğitim birimlerinin olması ve eğitim biriminin başında bölüm başkan/şef yardımcısı konumunda deneyimli bir eğiticinin bulunması; sorunların çoğunun çözümünü sağlayabilir. Eğitim birimleri aracılığı ile gerçekleştirilecek olan uzmanlık eğitim programları, asistan çalışma karneleri, yazılı geri bildirimler ve yeterliliğe dayalı asistan eğitimi ve değerlendirmeleri; ülkemizde de patoloji uzmanlık eğitiminde asistan ve eğitici memnuniyetini artıracaktır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]