SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 1, Page(s) 050-053    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Renal venin düşük dereceli leiyomiyosarkomu: Olgu sunumu
Nalan NEŞE1, Demet K. ÇAVDAR1, Bilal GÜMÜŞ2, Aydın İŞİSAĞ1
1Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pathology, MANİSA
2Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Urology, MANİSA
KEY WORDS : Renal ven, leiyomiyosarkom, böbrek

Renal venden kaynaklanan leyomiyosarkomlar oldukça nadir görülen malign tümörlerdir. Bugüne kadar literatürde bildirilmiş 30 kadar olgu vardır. Klinik semptomlar renal kitleye bağlıdır ve genellikle hastalar preoperatif olarak böbrek karsinomu ön tanısıyla opere edilirler. Doğru tanı sıklıkla ameliyat materyallerinde konulur. Düşük dereceli leiyomiyosarkomlar leiyomiyomlardan ayrılmalıdırlar. Artmış mitotik aktivite ve nekroz ayırıcı tanıda önemli kriterlerdir. Sol böbreğinde düşük dereceli leiyomiyosarkom tanısı alan 62 yaşındaki kadın hasta, klinik ve patolojik özellikleriyle birlikte literatür eşliğinde sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]