SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 1, Page(s) 054-058    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
İnsidental anaplastik tiroid karsinomu: Olgu sunumu
Pembegül GÜNEŞ1, Fügen Vardar AKER1, Murat ERKAN1, Pelin DEMİRTÜRK1, Ender DULUNDU2
1Haydarpasa Numune Education and Research Hospital Department of Pathology, İSTANBUL
2Haydarpasa Numune Education and Research Hospital Department of 5th Surgical Clinics, İSTANBUL
KEY WORDS : Tiroid, anaplastik, karsinom, insidental, immünhistokimya

Anaplastik tiroid karsinomu; insan maligniteleri içinde en agresif olan tümörlerden biridir. Kötü prognozludur ve tiroid karsinomlarına bağlı mortalite ve morbiditenin önemli kısmını oluşturmaktadır. Biz bu makalede anaplastik tiroid karsinomlu bir olgu rapor ederek epidemiyoloji, biyoloji, risk faktörleri ve prognostik faktörleri, tedavi yaklaşımlarını literatür bilgileri eşliğinde tartıştık. İnsidental karsinomlu olgularda prognoz klasik tipe göre daha iyidir ve tümörün cerrahi olarak çıkarılması, sonuçları olumlu etkilemektedir. Olgumuz tanı sonrası 1.5 yıl takip edilmiş olup, nüks veya metastaz saptanmamıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]