SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2000, Volume 16, Number 1-2, Page(s) 025-026    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MEME DOKUSUNDA FOKAL GEBELİK BENZERİ (PSÖDO-LAKTASYONEL) DEĞİŞİKLİKLER (11 OLGU)
E. Burçin TUNA, Feza KIRIMCA, Banu LEBE, Esra ÖZKARA, Tülay CANDA
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Gebelik benzeri değişiklikler, Arias-Stella reaksiyonu, meme, klinikopatolojik özellikler

Gebelik benzeri değişiklikler incelenen tüm meme materyali arasında %3.1-3.7 oranında karşımıza çıkmaktadır. Memenin diğer değişiklikleri ya da patolojileri ile ilişkisi yoktur. Klinik önemi olmasa da diğer lezyonlara benzerlik göstermesi nedeniyle önem taşımaktadır. Bu değişiklik gebelik ya da hormon kullanımı olmadan, bir ya da birçok lobülde görülmektedir. Nedeni bilinmemektedir. Bu çalışmada, bölümümüzde gebelik benzeri değişiklik tanısı almış 11 olgu sunulmuş ve klinikopatolojik özellikleri tartışılmıştır. Olguların yaşları 25-56 arasında değişmektedir ve ortalama yaş 43.1’dir. Serimizde, ilaç öyküsü bulunmayan 11 kadında fokal gebelik benzeri degişiklikler sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]