SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2, Page(s) 116-118    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Endoservikal tip uterus adenomiyomu: Olgu sunumu
Burçin TUNA1, Erbil DOĞAN2
1Dokuz Eylül University School of Medicine, Departments of Pathology, İZMİR
2Dokuz Eylül University School of Medicine, Departments of Obstetrics and Gynecology, İZMİR
KEY WORDS : Adenomiyom, endoservikal tümörler

Yirmi sekiz yaşında kadın hastada endoservikal tip adenomiyom olgusu sunulmaktadır. Hasta vajen içine uzanım gösteren kitle yakınması ile başvurmuş ve polipektomi uygulanmıştır. Histolojik olarak tümör, yapısal anormallik göstermeyen, mitoz içermeyen düz kas demetleri ile endoservikal bezlerden oluşmaktadır. Polipektomi sonrası tümör, endoservikal tip adenomiyom tanısı almıştır. Bu tümör uterin endoservikal tümörlerin ayırıcı tanısına eklenmelidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]