SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 2, Page(s) 125-129    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Yedi yaşındaki çocukta sağ ovaryumda torsiyon, sol ovaryumda seröz kistadenom: Olgu sunumu
Davut ŞAHİN1, Handan ÇETİNER1, Alp GENCE2, Ayşenur CELAYİR2
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL
KEY WORDS : Premenarş, ovaryum, torsiyon, seröz kistadenom

On beş yaşından küçük kız çocuklarında normal ovaryumda torsiyon son derece nadir görülür. Bu yaş grubundaki ovaryum torsiyonları daha sık olarak benign tümörler ve daha az olarak da malign tümörlerin komplikasyonu olarak oluşur. İleriki yıllardaki fertilizasyon kapasitesi ve ovaryum fonksiyonlarının korunması bakımından bu hastalarda tedavi konservatif olmalıdır. Cerrahi tedavi esnasında yapılan patolojik incelemeler ovaryum dokusunun korunmasına karar verilmesi sürecinde büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, sağ ovaryumunda multipl kist ve torsiyon, sol ovaryumunda seröz kistadenom olan yedi yaşındaki kız çocuğunun her iki ovaryumunda oluşan patolojik değişiklikler ile bu tür lezyonların peroperatuvar tanısında karşılaşılan zorluklar sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]