SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2008, Volume 24, Number 3, Page(s) 186-189    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Endometriyal biyopside rastlantısal bir tanı: Seröz papiller over karsinomu
Çiğdem HİMMETOĞLU1, Alp USUBÜTÜN1, Ali AYHAN2, Türkan KÜÇÜKALİ1
1 Hacettepe University Medical Faculty Department of Pathology, ANKARA
2 Hacettepe University Medical Faculty Department of Gynecology and Obstetrics, ANKARA
KEY WORDS : Seröz papiller karsinom, over, endometriyal Biyopsi

Kırk üç yaşındaki bir kadın hastada endometriyal biyopsi ile rastlantısal olarak saptanan lokal ileri seröz papiller karsinomu olgusu sunulmaktadır. Endometriyal biyopsi materyalinde benign nitelikteki endometriyal dokularla beraber görülen seröz karsinoma ait parçacıklar tanısal problem yarattı. Ancak ayrıntılı klinik incelemeler sayesinde saptanan bilateral over kitlelerinin seröz papiller kistadenokarsinom olduğu kanıtlandı. Endometriyal biyopside endometrial tutulum olmaksızın seröz papiller karsinom tanısı verilirken lokal ileri bir over karsinomunun varlığı akılda tutulmalıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]