SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 1, Page(s) 053-055    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.00962
Yumuşak doku osteomu: Olgu sunumu
Peyker TEMİZ1, Olca BAŞTÜRK2, Semin AYHAN1, Gülgün YILMAZ OVALI3, Güvenir OKÇU4
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, MANİSA, TÜRKİYE
2New York University, Department of Pathology, NEW YORK, USA
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik, Anabilim Dalı, MANİSA, TÜRKİYE
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, MANİSA, TÜRKİYE
KEY WORDS : Yumuşak doku, osteom

Nadir görülen ve yumuşak dokunun diğer osseöz lezyonlarından ayırt edilmesi gereken yumuşak doku osteomlarının klinik, radyolojik ve histopatolojik özellikleri, iki olgu aracılığıyla literatür eşliğinde incelenmiştir.

Olgulardan birincisi 17 yaşında, amatör futbolcu olan erkek hastadır. İkinci olgu 43 yaşında, sağ diz altında sert, ağrısız şişlik yakınması olan erkek hastadır. Her iki olgunun öyküsünde diz bölgesine alınan travma söz konusudur. Radyolojik incelemede, tibia proksimal metafizine komşu heterojen nodüler kalsifikasyon alanları görülmüş ve kemik ya da ligamanla ilişkisiz, sert, lobüle kitle çıkarılmıştır. Makroskopik olarak gri-beyaz renkli, iyi sınırlı, lobüle, sert görünümdeki her iki materyalin mikroskopik incelemesinde, iyi sınırlı, lobüle, matür lameller kemik ve enkondral ossifikasyon alanlarından oluşan lezyonlar izlenmiştir. Olguların dört yıllık postoperatif izlemleri sorunsuzdur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]